Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady

Od 2006 r. w dniu 14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady, przypada w rocznicę pierwszego masowego transportu Polaków – 728 więźniów z Tarnowa – do KL Auschwitz. Ofiary niemieckiego obozu zagłady Kulmhof upamiętnili przez złożenie kwiatów kierownik Muzeum wraz z pracownikami.

W przeddzień upamiętnienia w Muzeum odbyły się dwie wizyty studyjne. W pierwszej, w ramach realizowanego od marca b.r. projektu „Śladami żychlińskich Żydów”, uczestniczyli młodzież i seniorzy z Żychlina i okolic, którzy po zwiedzeniu Muzeum z przewodnikiem wzięli udział w warsztatach „Codzienność i niecodzienność Zagłady. Pomiędzy gettem a obozem śmierci” oddali hołd ofiarom, w szczególności 3.200 Żydów zamordowanych w Chełmnie 3 marca 1942 r. Organizatorem wyjazdu były Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Forum Dialogu.

W drugiej wizycie wzięła udział młodzież ze Szkoły Dialogu II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Szkoła realizuje od 2015 r. projekt „Szlakiem Wieluńskich Żydów”, w ramach którego prócz aktywności edukacyjnych inicjuje także upamiętnienia żydowskiej społeczności Wielunia w przestrzeni miejskiej. W trakcie wizyty młodzież zwiedziła Muzeum, uczestniczyła w warsztatach "Obrazy mimo woli. Fotografie Zagłady", następnie podczas Apelu Pamięci w Lesie Rzuchowskim upamiętniła ofiary obozu, w tym ok. 10.000 Żydów z powiatu wieluńskiego zamordowanych w Kulmhof w ostatnim tygodniu sierpnia 1942 r.

Według najnowszych ustaleń w obozie zamordowano łącznie około 200 tysięcy Żydów, w zdecydowanej większości mieszkańców miast i miasteczek okupowanych ziem polskich włączonych bezpośrednio do III Rzeszy jako Okręg Rzeszy Kraj Warty (przedwojenne województwo poznańskie oraz fragmenty łódzkiego, pomorskiego i warszawskiego) w tym około 20 tys. Żydów z Niemiec, Austrii, Czech i Luksemburga wywiezionych jesienią 1941 r. do getta łódzkiego. Wśród ofiar znalazło się 4.300 Romów i Sinti, pochodzących z pogranicza austriacko-węgierskiego (Burgenland), 92 dzieci czeskich ze wsi Lidice i Ležáky, kilkudziesięciu pensjonariuszy domów opieki we Włocławku (prowadzonych przez miasto, Siostry Orionistki oraz Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, w obozie zamordowana została jedna z sióstr WP) oraz nieustalona grupa jeńców radzieckich. Wśród polskich ofiar wymienia się również niezidentyfikowane grupy duchownych oraz dzieci z Zamojszczyzny. 


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie