fot. Mieczysław Szurgot
Projekt inwestycyjny Muzeum

Projekt inwestycyjny Muzeum

W dniu 17 grudnia 2013 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn.
Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego....”

W dniu 17 grudnia 2013 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. 
Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”

współfinasowanego z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”
Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
Schematu I „Projekty inwestycyjne”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013
Całkowita wartość Projektu
(po zmianie aneks pierwszy
z dnia 29/01/2014)                       1 886 098,30 PLN
W tym środki z funduszu             1 746 654,13 PLN

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, poprzez należyte zachowanie niezwykle cennego historycznie i kulturowo obiektu jakim jest pierwsze miejsce Zagłady z okresu II Wojny Światowej. Zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej przyczyni się również do zwiększenia udziału społeczeństwa w korzystaniu z dziedzictwa kulturowego regionu; podniesienia świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej.

Osiągnięcie głównego celu projektu możliwe jest poprzez osiągnięcie celów pośrednich, w tym:

  • poprawa stanu infrastruktury,
  • podniesienie dostępności dla zwiedzających,
  • poprawa obsługi ruchu turystycznego,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej Muzeum,
  • poprawa zabezpieczenia zbiorów muzealnych,
  • stworzenie zaplecza dla wolontariuszy, potencjalnych współpracowników (zajęcia edukacyjne),
  • zwiększenie efektywności i możliwości współpracy z środowiskami zewnętrznymi (szkoły, uczelnie).

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kumholf w Chełmnie nad Nerem (Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie) jest jednym z najważniejszych obozów natychmiastowej zagłady Żydów na terenie Polski (był to pierwszy i najdłużej funkcjonujący obóz tj.: od 8 grudnia 1941 roku do 17 stycznia 1945 roku, w którym eksterminacji dokonywano przy pomocy spalin – 200 tys. ofiar). Dzisiaj stanowi kluczowe miejsce w historii Holocaustu, o międzynarodowej randze.

Muzeum obejmuje dwa miejsca:

Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, obejmujący fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r.

Las – Las Rzuchowski na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętnienia gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 roku, pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem i ołtarzem.

W wyniku przetargu w dniu 8 stycznia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Chełmnie nad Nerem i Lesie Rzuchowskim”  z Przedsiębiorstwem K.J.S. Krzysztof Szurgot 62-600 Koło ul. Konarskiego 26 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

ue


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie