Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. ETAP 2

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu...

 

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu:

 pn.”Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną. ETAP II”

jest to kontynuacja działań podjętych w 2013 r.

Projekt zakłada realizację następujących działań inwestycyjnych:

1. Konserwacja i ekspozycja ruin pałacu – Pałac stanowi najważniejszy element infrastruktury obozowej, gdzie mieścił się „korytarz śmierci” prowadzący wprost do bocznego wyjścia do którego podjeżdżały mobilne komory gazowe. Pilne wykonanie konserwacji w/w obiektu jest niezbędne w celu jego zabezpieczenia przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, wpływających na pogarszanie się ich stanu.

2. Rozbudowa istniejącego pawilonu obsługi historycznej – planowana jest rozbudowa istniejącego pawilonu o skrzydło przeznaczone na ekspozycję stałą i pomieszczenia techniczne wraz z biblioteką i pracownią naukową.

Projekt finansowany jest w ramach:

Osi priorytetowej 4 „Środowisko”
Działania 4.4. ”Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1.”Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Całkowita wartość Projektu  5 900 200,00 PLN
W tym środki z funduszu       5 015 169,97 PLN
okres realizacji: 01.06.2016 r. – 15.06.2019 r.

 

ue loga


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie