Etap 1

17 grudnia 2014 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało aneks do umowy o dofinansowanie Projektu. Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 r.

Postęp prac

Zbliżają się do końca prace związanie z realizacją projektu: „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”

Projekt inwestycyjny Muzeum

W dniu 17 grudnia 2013 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn.
Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego....”

 

Chełmno
1/04 – 30/09
Tuesday–Sunday: 9 am–5 pm
Monday: close
1/10 – 31/03
Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

The last visitors are admitted an half hour before the closing time. 

Las Rzuchowski

The area is open for visitors