Grudzień – Odezwa do naszych braci!

Grudzień – Odezwa do naszych braci!

Odezwa do naszych braci! to nieznany w historiografii bezcenny dokument, sporządzony przez ostatnich więźniów przetrzymywanych na terenie obozu zagłady w Chełmnie w latach 1944–1945, tuż przed  jego ostateczną likwidacją.

 

Ten wyjątkowy dokument, wraz załączoną niewielką, metalową puszką, Muzeum otrzymało od anonimowego darczyńcy w 2018 r. Rękopis przekazano następnie do pracowni konserwatorskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu celem podjęcia prac badawczych, a następnie konserwacyjnych i restauracyjnych. Badania, prowadzone pod kierunkiem konserwator Agnieszki Zięby, potwierdziły autentyczność rękopisu, pozwalając poznać jego formę i treść. Ze względu na znaczne ubytki materiału piśmienniczego odczytanie zapisu możliwe było jedynie w sposób fragmentaryczny. Treść dokumentu jest zbliżona do znanej od 1945 r. Odezwy do naszego przyszłego narodu. Podobieństwo sugeruje również tytuł odnalezionej zapiski. Obydwa teksty są datowane na 1 grudnia 1944 r. Jest bardzo prawdopodobne, że sporządziła je ta sama osoba.  

Obiekt jest przechowywany w zbiorach Muzeum w Chełmnie.

Ten wyjątkowy dokument, ujawniony tak wiele lat po wojnie, jest kolejnym przejmującym świadectwem losu ostatnich więźniów obozu, którzy za pomocą prostych słów, próbowali nazwać i zapisać swój los.

Tekst dokumentu został wydany w najnowszej publikacji muzealnej autorstwa Małgorzaty Grzanki i Agnieszki Zięby „Nazwali to, że biorą na robotę… Dokumenty osobiste więźniów niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie” poświęconej dokumentom sporządzonym przez żydowskich robotników przymusowych w obu okresach funkcjonowania obozu
(1941–1943, 1944–1945). Publikacja dostępna będzie w Muzeum od 9 grudnia.

Kilkuzdaniowy tekst został napisany w języku polskim, ołówkiem, jednostronnie, na kartce o wymiarach 14 x 20 cm. Fotografia przedstawia stan po konserwacji.


Contact

Museum of the Former German Kulmhof Death Camp in Chełmno on Ner

Branch of the Martyrdom Museum in Żabikowo

Cultural Institution of the local government of Wielkopolskie Voivodeship

Office in the Museum in Chelmno
Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
phone: +48 63 271 94 47 
Mobile +48 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu
www.chelmno-muzeum.eu

Visiting the Museum

Chełmno

Tuesday–Sunday: 9 am–3 pm
Monday: close

 

The last visitors are admitted an half hour before the closing time.

Las Rzuchowski

The area is open for visitors

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie