Oferta edukacyjna Muzeum

Cele kształcenia realizowane przez Muzeum mają stanowić uzupełnienie elementów programu edukacyjnego realizowanego w placówkach oświatowych różnych szczebli nauczania. Głównym zadaniem edukacyjnym instytucji jest upowszechnianie wiedzy o Holokauście i II wojnie światowej.

 

Działalność edukacyjna realizowana jest w formie lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, prelekcji i wizyt studyjnych. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także nauczycieli pragnących przekazać uczniom wiedzę na temat okupacji niemieckiej w Wielkopolsce, Holokaustu, położenia ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty, funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, a także współczesnego funkcjonowania Muzeum-Miejsca Pamięci.

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne

Kulmhof – historia pierwszego niemieckiego obozu śmierci

Zakładnicy polscy zamordowani w 1939 r. – pierwsze ofiary Lasu Rzuchowskiego

SS-Sonderkommando Lange i jego działalność w Kraju Warty – preludium Kulmhof

Superbohaterowie. Opowieść o ludziach, którzy odkrywali Zagładę

Dlaczego tak trudno w to uwierzyć, że „Ludzie ludziom zgotowali ten los”?

Warsztaty

  • K jak Księga. O znaczeniu judaistycznej Tory i chrześcijańskiej Biblii
  • Prawa człowieka wczoraj i dziś. Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto
  • Filmowe impresje o czasie Zagłady. Sztuka filmowa jako forma upamiętnienia Holokaustu

Wykłady

  • Zagłada Żydów w Kraju Warty
  • Dzieje niepamięci. Powojenne losy terenu byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
  • Przedstawić świat nieprzedstawialny. Poetyka Holokaustu jako nowe doświadczenie literackie po II wojnie światowej
  • Archeologia miejsc zagłady – wybrane przykłady

Jednodniowy pobyt studyjny

Celem pobytu studyjnego jest zapoznanie jego uczestników z historią pierwszego niemieckiego obozu śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, jego znaczeniem w polityce eksterminacyjnej względem ludności żydowskiej prowadzonej przez III Rzeszę, a także historią upamiętnienia miejsca po  byłym obozie zagłady i współczesną działalnością Muzeum. W planie pobytu studyjnego znajduje się zwiedzanie miejsca pamięci z przewodnikiem, wykład i warsztaty przygotowane przez pracowników Muzeum oraz pokazy filmowe.

Workcamp

Dwutygodniowy pobyt wolontariacki międzynarodowej grupy młodzieży. Uczestnicy warsztatów poznają historię miejsca pamięci m.in. poprzez pracę z zabytkami archeologicznymi znajdującymi się w kolekcji Muzeum i różnego typu prace porządkowe wykonywane na obszarze dawnego parku dworskiego oraz w lesie rzuchowskim. Młodzież uczestniczy także w prelekcjach, projekcjach filmowych przybliżających historię obozu śmierci Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Holokaustu, a także w wyjazdach edukacyjnych do miejsc, które pozostają związane z tragiczną historia miejsca po byłym obozie zagłady.

 


Aktualności

Kontakt

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Chełmno 59A, 62-660 Dąbie
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
e-mail: muzeum@chelmno-muzeum.eu

Zwiedzanie

Chełmno

wtorek – niedziela 9.00–15.00 
poniedziałek – nieczynne

 

Ostatnie wejście do Muzeum na pół godziny przed zamknięciem.

Las Rzuchowski

Teren otwarty dla zwiedzających 

© copyright Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie